Bannery

Jeśli popierasz akcje rasowy=rodowodowy umieść nasz banner na swojej stronie

<a href=”http://rasowy.info” target=”"blank”><img src=”http://rasowy.info/bann01.jpg”></a>

<a href=”http://rasowy.info” target=”"blank”><img src=”http://rasowy.info/bann02.jpg”></a>

<a href=”http://rasowy.info” target=”"blank”><img src=”http://rasowy.info/bann03.jpg”></a>